event image event image

 1. program konferencji
 2. materiały konferencyjne
 3. zdjęcia z konferencji
 4. prezentacje, których Autorzy wyrazili zgodę na publikację:

Sesja I – Ramy regulacyjne europejskie i krajowe – status prac

 1. Kodeks sieci ds. odpowiedzi odbioru (usługi elastyczności) – wybrane zagadnienia
  Ewa Mataczyńska (PGE Dystrybucja)
 2. Kierunki krajowych zmian prawnych w kontekście usług elastyczności
  Marek Sikora (PGE Dystrybucja)

Sesja II – Polskie i europejskie doświadczenia zgromadzone w ramach projektów badawczych i pilotażowych

 1. Pilotaż rynku usług elastyczności na terenie m.st. Warszawy
  Michał Warejko, Łukasz Sosnowski (Stoen Operator)
 2. Prognozowanie obciążeń sieci energetycznej na potrzeby rynku usług elastyczności
  Marek Rafalski, Tomasz Rodziewicz (Tauron Dystrybucja)
 3. Możliwości wykorzystania zasobów elastyczności przez Operatorów Sieci - podsumowanie projektu OneNet
  Dominik Falkowski (ENERGA-OPERATOR)

Sesja III – Polskie i europejskie doświadczenia zgromadzone w ramach projektów badawczych i pilotażowych

 1. Wykorzystanie urządzeń na końcówkach obwodów do zwiększenia zasobu elastyczności sieci rozdzielczych - trzy pieczenie przy jednym ogniu
  Karol Wawrzyniak, Michał Szymczuk (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
 2. Nowoczesne systemy wsparcia stabilności sieci elektroenergetycznych oparte na inwerterach i magazynach energii
  Rafał Kozieł (SMA Solar Technology AG)
 3. Współpraca systemu SCADA/ADMS z platformą NODES przy wykorzystaniu interfejsu UMEI
  Mirosław Matusewicz (ENERGA-Operator SA), Michał Konopiński (Mikronika), Grzegorz Onichimowski (NODES)

Sesja IV – Perspektywa dostawców usług elastyczności

 1. Magazyn wodorowe w usługach elastyczności
  Mieczysław Wrocławski (Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii)
 2. Dynamiczna obciążalność linii (DLR) jako element elastyczności w sieci dystrybucyjnej
  Mirosław Kuchta (EnerTest testery i diagnostyka Sp. z o.o.)
 3. Rola agregatora w usługach elastyczności
  Grzegorz Wałdoch (Enspirion Sp. z o.o.)

Sesja V – Prezentacja wybranych platform transakcyjnych oraz omówienie możliwych sposobów kontraktowania i rozliczeń

 1. Przedsiębiorstwo produkcyjne z magazynem energii w służbie elastyczności sieci
  Arkadiusz Marat (Elmech – ASE)
 2. Cenowa elastyczność popytu odbiorców zasilanych na poziomie średniego napięcia korzystających z redukcji opłaty mocowej i jej zastosowanie
  Jerzy Andruszkiewicz, Józef Lorenc, Agnieszka Weychan (Politechnika Poznańska)