event image event image

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej przez PTPiREE II-giej edycji konferencji:

Usługi elastyczności - nowa rola OSD na rynku energii
6-7 grudnia 2023 r., Warszawa

Organizator Patronat medialny

 

Mamy nadzieję, że konferencja stanie się dobrą platformą do dyskusji nt. kształtu krajowego rynku usług elastyczności i ułatwi operatorom lepsze definiowanie swoich potrzeb, a także pozwoli wszystkim użytkownikom sieci i interesariuszom lepiej zrozumieć potencjalne wyzwania i korzyści związane z powstaniem takiego rynku.

Konferencja będzie także miejscem do transparentnej wymiany poglądów i doświadczeń i powinna również ułatwić przyszły dialog z ustawodawcą.

W trakcie konferencji chcielibyśmy omówić następujące zagadnienia:

  1. Usługi elastyczności – innowacja czy niezbędny element systemu
  2. Założenia prawne dla europejskiego „kodeksu elastyczności”
  3. Regulacje krajowe
  4. Usługi elastyczności z perspektywy OSD
  5. Polskie doświadczenia zgromadzone w ramach projektów badawczych i pilotażowych
  6. Czy i jak usługi elastyczności mogą pomóc w lepszym zarządzaniu systemem elektroenergetycznym?
  7. Perspektywa operatorów oraz dostawców usług elastyczności
  8. Prezentacja wybranych platform transakcyjnych oraz omówienie możliwych sposobów kontraktowania i rozliczeń

Szczegółowe informacje dla uczestników oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w zakładce "Pliki do pobrania".

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!