event image event image

 1. program konferencji
 2. materiały konferencyjne
 3. zdjęcia z konferencji: dzień "1" / dzień "2"
 4. prezentacje, których Autorzy wyrazili zgodę na publikację:

Wystąpienia przedstawicieli sektora OZE 

 1. Janusz Gajowiecki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej
 2. Bogdan Szymański, Wiceprezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV

Sesja I - Ramy regulacyjne europejskie i krajowe – status prac

 1. The mobilization of distributed flexibility: The perspective of the EU DSO Entity
  Marc Malbrancke, Vice Chairman of the Expert Group DF (Distributed Flexibility) EU DSO
 2. Założenia prawne dla europejskiego „kodeksu elastyczności”
  Ewa Mataczyńska (PGE Dystrybucja SA)

Sesja II: Polskie i europejskie doświadczenia zgromadzone w ramach projektów badawczych i pilotażowych

 1. Doświadczenia E.ON Szwecja we wdrożeniu platformy usług elastyczności w sieci dystrybucyjnej
  Magnus Ranemyr (E.ON Energidistribution)
 2. Projekt EGI Grid – implementacja założeń w zakresie elastyczności w krajach Europy centralnej (PL, CZ, SWE)
  Łukasz Sosnowski, Katarzyna Wnęk (Stoen Operator Sp. z o.o.)
 3. Przegląd europejskich doświadczeń oraz projektów badawczo-rozwojowych
  Tomasz Rodziewicz (Tauron Dystrybucja SA)
 4. Projekt Euniversal – techniczna weryfikacja świadczenia usług elastyczności z wykorzystaniem standardowego interfejsu UMEI
  Sławomir Noske, Mirosław Matusewicz (ENERGA-OPERATOR SA

Sesja III: Polskie i europejskie doświadczenia zgromadzone w ramach projektów badawczych i pilotażowych

 1. Możliwości wykorzystania zasobów elastyczności przez Operatorów Sieci – pilotażowy projekt OneNet
  Dominik Falkowski (ENERGA-OPERATOR SA)
 2. Elastyczna dystrybucja
  Marek Rafalski (Tauron Dystrybucja SA)
 3. Elastyczność cenowa odbiorców rozliczanych w taryfach strefowych w Polsce
  Jerzy Andruszkiewicz, Józef Lorenc, Agnieszka Weychan (Politechnika Poznańska)
 4. NODES - europejska platforma handlu elastycznością - doświadczenia z OSD i koordynacji OSD/OSP
  Grzegorz Onichimowski (NODES AS)

Sesja IV: Perspektywa operatorów oraz dostawców usług elastyczności

 1. Możliwości wykorzystania usług elastyczności przez OSD
  Marek Sikora (PGE Dystrybucja SA)
 2. Usługi elastyczności z perspektywy Agregatora DSR
  Grzegorz Wałdoch (Enspirion Sp. z o.o.)
 3. Magazyn energii źródłem elastyczności systemu elektroenergetycznego
  Mieczysław Wrocławski (Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii)
 4. Magazyny energii – praktyczne zwiększanie elastyczności sieci
  Jerzy Rzemyszkiewicz, Arkadiusz Musielewicz (ZPAS SA)

Sesja V: Prezentacja wybranych platform transakcyjnych oraz omówienie możliwych sposobów kontraktowania i rozliczeń

 1. Platforma elastyczności dla OSD i OSP: atFlex – projekt UE H2020 OneNet
  Kamil Starzewski (Transition Technologies-Systems Sp. z o.o.)
 2. Doświadczenia Zespołu Interdyscyplinarnego Zakład Analiz Energetycznych w projektach dotyczących usług elastyczności
  Karol Wawrzyniak, Sławomir Walkowiak (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)